Tanítási szünetek

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

Tájékoztatás

Tisztelt Szülő!

Ismételten felhívom figyelmét a járvány ügy kapcsán, hogy a tanulók ne csellengjenek a településeken. Vegyük komolyan az intelmeket. Továbbra is ajánlom a koronavirus.gov.hu oldalt, ahol a hivatalos infokat láthatja.

A tanulónak NEM szünete van, hanem távoktatás formájában kapja meg a tananyagot a szaktanároktól. TANULNI KELL!! Figyelni kell a e-kréta felületet, az osztálycsoportok üzeneteit, Google Classroom (gmail-s fiók kell legyen!!!, ha nincs, akkor kell egy ilyen e-mail címet készíteni.) 

 

Mindenkinek új kihívás a jelenlegi helyzet, tanuljuk, segítsünk egymásnak!

Ha valaki nem tud belépni a krétába, kérem keresse naponta 8.00-12.00 óra között, az iskolatitkárt telefonon: 354-160-as számon. Az intézménybe ne jöjjünk be! Türelmet kérek a e-kréta kapcsán, mivel leterhelt, fejlesztés alatt van. Többször kell próbálkozni!

Köszönöm megértésüket

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Legkésőbb hétfő (2020. március 16.) reggel 7.30-tól szükséges az intézményvezetésnek megkezdeni annak felmérését, hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók közül hány főnek nem tudják a szülők/törvényes képviselők biztosítani a napközbeni – 8-16 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését. Kérjük, hogy csak azon szülők jelezzenek, akiknek semmilyen más lehetőségük nincs, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

A kiscsoportokban (4-5 fő) pedagógusok általi felügyeletet, nem feltétlenül a tanulók saját iskolájukban, és esetlegesen nem a saját tanáraik felügyelik majd.

A felügyeletet biztosító iskola, az igényfelmérés után kerül kijelölésre. Kistelepülések iskoláiban bízunk benne, hogy erre nem lesz szükség.

KÉREM AZ ESETLEGES IGÉNYEKET A 06-69-354-160 –s telefonszámon, holnap -2020.03.16.10. 10.00 óráig jelezni. A későbbi jelzéseket nem tudom figyelembe venni.

Kérem a szülőket gyermekük elhelyezését oldják meg, köszönöm együttműködésüket!

Továbbra is kérem, kövessék az iskolai facebook oldalt, a honlapot, illetve az e-kréta üzenő felületeit. Ezek a felületek azok, ahol egyszerre és minden szülőhöz eljutnak az iskola hivatalos információi.

Tisztelettel: Beck László intézményvezető

Tájékoztató!

Tisztelt Szülők!

A péntek esti közlemény szerint: március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé.

Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába. Az igazgatóknak viszont be kell menniük. A tanároknak is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel”

Kérem, hogy kövesse a hivatalos web oldalt: koronavirus.gov.hu -t , ahol a legfrissebb hivatalos információkat megtalálják.

Köszönöm együttműködésüket!

Tisztelettel: Beck László

intézményvezető

Pályaválasztás 2019/2020

Továbbtanulás 2019-2020

 • Azonos felvételi eljárás a 4., 6., 8. és a 9. évfolyamon
 • Gyermekükkel közösen döntsenek, a tanulási képességeinek megfelelően
 • 8. vagy 6. osztály gimnáziumba és középiskolai 9. évfolyamra jelentkezés:
  • kérheti a szülő az általános iskola segítségét
  • csak a központi nyomtatványok használhatók
  • www.oktatas.hu/Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás: aktuális beiskolázási időpontok, eljárási rendek, időpontok, előző évi feladatlapok, javítások
  • középiskolák honlapja
  • felvételi feltételek:
   • kizárólag tanulmányi eredmények (középiskolánként más)
   • tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye
   • tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga valamint a szóbeli meghallgatás
  • Pontszámok:
   • az összesített eredmény minimum 50%-a az írásbeli pontszám
   • a középiskola dönt: magyar nyelv és/vagy matematika, különböző súllyal is beszámítható a két tantárgy írásbeli eredménye
Sorszám Határidök Feladatok
1. 2019.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2. 2019.12.11. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
3. 2020.01.18. Az általános felvételi eljárás kezdete.
4. 2020.01.18. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
5. 2020.01.23. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
6. 2020.02.06. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
7. 2020.02.19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
8. 2020.02.24-03.13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
9. 2020.03.16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
10. 2020.03.19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
11. 2020.03.23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
12. 2020.04.30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
13. 2020.05.11.-08.31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
14. 2020.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
15. 2020.06.17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
16. 2020.06.22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
17. 2020.08.31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

Segítségnyújtás: Ostyánszki Anna Julianna, Ácsné Fischer Csilla: igh.
Sikeres felvételit kívánok!

Beck László

Versenyek

Lippói kistérségi, szövegértő verseny:
Hock Maja (2. osztály) 3. helyezés
Szeremlei Noémi (3. osztály) 2. helyezés
Hegedűs Levente (4. osztály) 2. helyezés

 

Költészet napi versmondó verseny:

1. osztály:

 1. hely: Rázsics Zoé

 2. hely: Till Gréta

 3. hely: Pécsi Sára

2. osztály

 1. hely: Hock Maja

 2. hely: Dani Réka

 3. hely: Makki Dániel

3.-4. osztály:

 1. hely: Bogdán Réka

 2. hely: Hornyák Noémi és Papp Gergely

 3. hely: Márta Zoltán

Különdíjas: Jankó Viktória, Fóris Szimonetta, Koczor Dalma, Hoff Emília

 

Kinizsi Pál szövegértő verseny 3.-4. osztályosoknak:

 1. Cséplő Gergő – Hollósy Olivér

 2. Tukacs Ákos – Hegedűs Levente

 3. Fábián Annamária – Márta Zoltán ( Borjád)